MTLC oznámila ukončenie certifikácie pre štandard ISO14001:2015

MTLC oznámila dokončenie certifikácie pre normu ISO14001:2015, čo predstavuje významný míľnik v záväzku spoločnosti k udržateľným a zodpovedným výrobným postupom.

ISO14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy environmentálneho manažérstva.Stanovuje požiadavky, aby organizácie riadili svoje environmentálne zodpovednosti systematickým a efektívnym spôsobom, čo im umožňuje znižovať ich vplyv na životné prostredie a zlepšovať ich výkonnosť v oblasti udržateľnosti.Dokončením tejto certifikácie MTLC preukázala, že zaviedla efektívny systém environmentálneho manažérstva, ktorý jej umožňuje identifikovať a riadiť svoje environmentálne riziká a príležitosti.

Proces certifikácie zahŕňal rozsiahly audit operácií, systémov a postupov MTLC, ktorý vykonal nezávislý certifikačný orgán.Tento audit zahŕňal preskúmanie environmentálnej politiky MTLC, ako aj hodnotenie environmentálneho správania spoločnosti v oblastiach, ako je využívanie energie a zdrojov, odpadové hospodárstvo a prevencia znečisťovania.Certifikácia MTLC podľa normy ISO 14001 poskytuje zákazníkom, zainteresovaným stranám a regulačným orgánom záruku, že spoločnosť je odhodlaná minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie a že funguje zodpovedne a trvalo udržateľným spôsobom.To tiež dokazuje, že MTLC sa zaviazala neustále zlepšovať svoju výkonnosť v oblasti udržateľnosti, čo pomôže spoločnosti zostať konkurencieschopným na trhu, ktorý je čoraz viac ohľaduplný k životnému prostrediu.

Certifikácia ISO 14001 je len jedným z mnohých krokov, ktoré MTLC podniklo na zlepšenie svojej udržateľnosti.Implementovali sme tiež celý rad iniciatív na zníženie jeho vplyvu na životné prostredie, ako je zlepšenie energetickej účinnosti, zníženie odpadu.

Certifikácia MTLC podľa normy ISO 14001 je významným úspechom, ktorý zdôrazňuje záväzok spoločnosti k udržateľnosti a zodpovedným výrobným postupom.Implementáciou efektívneho systému environmentálneho manažérstva MTLC preukázala svoje odhodlanie minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie a zlepšovať svoju výkonnosť v oblasti udržateľnosti, pričom zároveň poskytuje zákazníkom a zainteresovaným stranám istotu, že funguje zodpovedne a trvalo udržateľným spôsobom.

novinky1-(1)


Čas odoslania: 16. február 2023